The wishlist name can't be left blank

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego b2b.wiresolutions.pl 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. 

SPIS TREŚCI 
§ 1 Definicje 
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
§ 3 Wymogi techniczne 
§ 4 Zakupy w Sklepie 
§ 5 Płatności 
§ 6 Realizacja zamówienia 
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy 
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy 
§ 9 Reklamacje 
§ 10 Dane osobowe 
§ 11 Zastrzeżenia 
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami  

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Sklep – sklep internetowy b2b.wiresolutions.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.wiresolutions.pl. 
Sprzedawca – GRZEGORZ JÓZEF BEDNARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8992209203 , nr REGON 020090861, ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław. 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław 
 1. Adres e-mail: cs@wiresolutions.pl 
 1. Telefon: +48 606 725 122 
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:  
 • urządzenie z dostępem do Internetu 
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 
 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto, nie zawierającym podatku VAT. 
 1. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  Przykładowy koszt dostawy: Kurier DHL - 20zł netto, jest on jednakże zależny równocześnie od gabarytu przysyłki i może ulec zmianie
   
 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” lub w przypadku braku na magazynie złożyć zamówienie za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”. 
 1. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru wraz z preferowaną datą wysyłki oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. 
 1. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 1. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:  
 1. Płatności BLIK, 
 1. karta płatnicza,  
 • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia. 
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 
 1. Kupujący musi podać nam dane swojej firmy, w tym ważny NIP już przy składaniu zamówienia. Później uzupełnienie tych danych nie będzie możliwe i nie będziemy mogli wystawić faktury VAT na firmę ze wskazanym NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług). Faktura wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
  UWAGA:
  W przypadku wyboru formy płatności blik, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym imoje, faktura jest wystawiana z datą zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.
  Ceny naszych produktów bazują na walucie EUR i są przeliczane na PLN po kursie sprzedaży EUR banku ING z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Kurs można sprawdzić na stronie www.ing.pl/kursy-walut.
  Ceny na fakturze Vat mogą ulec zmianie w zależności od zawartych umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

   
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 
 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 
 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:  
 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej 
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia: 8:00-16:00. 
 1. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie. 
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi po zalogowaniu się do swojego konta, wypełnić zgłoszenie zwrotu, które znajdzie w sekcji MOJE REKLAMACJE/ZWROTY.
 2. W związku z działaniem sklepu w formie handlu B2B Sprzedający zastrzega, że nie ma obowiązku zaakceptować zwrotów Kupującego. Przyjęcie zwrotów zależy od dobrej woli Sprzedającego.
 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 1. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument wypełnił i przesłał zgłoszenie zwrotu. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
 1. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. 
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 1. Jeśli towar uległ uszkodzeniu i rozpakowaniu zwrot nie zostanie przyjęty.  
 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:  
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 
 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:  
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
 1. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 
 1. żądać usunięcia wady 
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji poprzez konto klienta, wypełniając zgłoszenie w sekcji Moje reklamacje/zwroty wraz z dokładnym opisem i załączonymi zdjęciami wadliwego produktu.
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław. 
 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 
 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  
   
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:  
 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 
 1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 
 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 
 1. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie. 
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. 
 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego. 
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu. 
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jest Grzegorz Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wire Solutions Grzegorz Bednarz z siedzibą przy ul. Opatowickiej 16, 52-028 Wrocław (dalej jako ADO). 
2.    ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: cs@wiresolutions.pl, drogą pocztową: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław. 
3.    Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. 
 
4.    Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).  
5.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zwrotu płatności za zakupiony towar oraz do czasu ustania obowiązków przechowywania dokumentów podatkowych.  
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
7.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.  
8.   Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).   
9.   Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.   
10.    Podanie przez osobę odstępująca od umowy jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.  
 
11.    Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.   
12.    Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.   
13.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

Regulamin konta 

Regulamin konta w sklepie b2b.wiresolutions.pl 

SPIS TREŚCI 
§ 1 Definicje 
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
§ 3 Wymogi techniczne 
§ 4 Konto 
§ 5 Reklamacje 
§ 6 Dane osobowe  
§ 7 Zastrzeżenia 

 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.  
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.  
Sklep – sklep internetowy b2b.wiresolutions.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.wiresolutions.pl 
Sprzedawca - GRZEGORZ JÓZEF BEDNARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8992209203 , nr REGON 020090861, ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław . 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław 
 1. Adres e-mail: cs@wiresolutions.pl 
 1. Telefon: +48 606 725 122 
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:  
 • aktywne konto e-mail 
 • urządzenie z dostępem do Internetu 
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 
 • 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest wymagane do złożenia zamówienia. 
 1. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. 
 1. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. 
 1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 
 1. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. 
 1. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: cs@wiresolutions.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. 
 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail cs@wiresolutions.pl . 
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  
   
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:  
 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
 1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 
 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. 
 1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. 
 1. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:  
 1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu 
 1. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi 
 1. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta. 
 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. 
 1. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy cs@wiresolutions.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. 
 1. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

Regulamin newslettera 

sklepu wiresolutions.pl 

 • 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.  
Sklep – sklep internetowy b2b.wiresolutions.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://b2b.wiresolutions.pl 
Usługodawca - GRZEGORZ JÓZEF BEDNARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8992209203 , nr REGON 020090861, ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław .  
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

 • 2 Newsletter
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 
 1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 
 1. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 
 1. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. 
 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 
 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: cs@wiresolutions.pl. 
 1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. 
 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: cs@wiresolutions.pl. 
 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 1. Aby wszcząć postępowanie reklamacyjne należy wysłać wiadomość z opisem reklamacji na adres e-mail: cs@wiresolutions.pl 
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca. 
 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. 
 1. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. 
 1. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je. 
 1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: cs@wiresolutions.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian. 
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.